2005/Aug/02

ความรู้พื้นฐาน Visual Basic

If...Then...Else ตัดสินใจสองทางเลือก

รูปแบบ

if<ทดสอบเงื่อนไข> Then

ทำงาน

Else

ทำงาน

End if


เช่น Private Sub mcd OK_Click()

Dim salary As Integer

salary = Clng(txt Salary.Text)

if salary >10000 Then

MsgBox " ข้อความ",vbOK Only + vb Exclamation,"ข้อความ"

Else

MsgBox

End if

End Sub


Select...Case ตัดสินใจมากกว่าสองทางเลือก

Privatee Sub cmdOK_Click()

Dim age As Integer

age = Clnt(txtAge.Tex)

Salect Case age

Case 1 to 2

MsgBox "ข้อความ", Vb OK Only + Vb Information","

Case Else

End Select


การประกาศตัวแปร

รูปแบบ

Dim ชื่อตัวแปร As ชนิดตัวแปร,ชื่อตัวแปร As ชนิดตัวแปร

เช่น

Dim staVar As Tsting, intVar As Integer , IngVar As Long

staVar = 1

intVar = 127

ingVar = 8000


การวนซ้ำ (Iteration) For....Next

รูปแบบ

for ตัวแปรใช้นับจำนวนรอบ = จำนวนรอบเริ่มต้นTo จำนวนรอบสุดท้าย

เช่น

Private Sub cmd Start_ Click()

Dim num As Integer

num = Clnt(TxtInput. Text)

if num <1 or num > 9 Then

MsgBox "ข้อความ", vb OkOnly + vbExclamation,"ข้อความ"

Exit Sub

Else

TxtResult.Text = ""

for i=1 To num

for j=1 To

txt Rusult = txtResult & CStr(i) &""

Next j

txtResult = txtResult + vbCrLf

Next i

Enf If

Ebd Sub


Comment

Comment:

Tweet


#6 by (125.27.191.212) At 2010-08-30 15:22,
sad smile ไรกันนะนี่ เจ้านี่
#5 by (118.172.62.159) At 2008-11-05 10:57,
sad smile
#4 by 1 (118.172.62.159) At 2008-11-05 08:46,
ขอโทษนะ มันจำเปงจริงๆ>>เคยมีเด็กถูกฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุของคดีนี้ได้ จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่แห่งเดิม ไม่มีการกระทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญญาณของเด็กจึงล่องลอยวนเวียนอยู่ที่โรงเรียน เป็นเวลาหลาย10ปี จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มนักเรียนหญิงเข้าไปในห้องน้ำนั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง จึงได้พบกับวิญญาณของเด็กน้อย กำลังไต่ไปตามเพดาน พร้อมแสยะยิ้มให้ พวกเธอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบแอ่งน้ำที่พื้นเข้า จึงได้ล้มและไปสะดุดขาของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้า เพื่อนคนนั้นจึงจับแขนของเพื่อนอีกคนไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆหัวฟาดพื้นตายหมด วิญญาณของพวกเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้น ตลอดไป>>จงส่งต่อไปอีก20กระทู้ ภายในเวลา 7 ชม.>>คนที่เค้าส่งไว้บอกว่า ตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่เพื่อนเค้าตายไปแล้ว5คน ท่าอ่านทุกตัวก็ส่งทุกตัว ท่าไม่ครบขอให้มีอันเป็นไป สาธุ
#3 by (124.157.196.63) At 2007-07-29 16:56,
#2 by อยากได้sorcecode vb6 (203.172.175.21 /192.168.2.61) At 2007-03-09 17:42,
#1 by (61.19.237.18 /61.19.237.18) At 2006-12-13 11:57,